Fundats for prisen "Lobis vandrende blærerøvs-penus"

              FUNDATS FOR PRISEN

”LOBI’S VANDRENDE BLÆRERØVS-PENUS”

SOM HERMED INDSTIFTES DEN 24. APRIL 2009 PÅ

 FORENINGENS 11 ÅRS JUBILÆUMSGENERALFORSAMLING

FUNDATSBESTEMMELSER:

§ 1:   PRISEN UDDELES EFTER HVER SPILLEAFTEN.

§ 2:     PRISEN UDDELES TIL DET ÆRESMEDLEM, SOM TABER FÆRREST SPIL PÅ AFTENEN.

§ 3:     PRISEN KAN LIGELEDES UDDELES TIL BESTYRELSEN, SOM SÅLEDES KAN DELTAGE PÅ SAMME PRÆMISSER OG MODTAGE PRISEN.

§ 4:    SKULLE DER PÅ EN SPILLEAFTEN VÆRE LIGHED MELLEM TO ELLER FLERE ÆRESMEDLEMMER OG/ELLER BESTYRELSESMEDLEMMER, AFGØRES PRISUDDELINGEN VED EN FINALERUNDE EFTER § 5.

§ 5:     DEN ENDELIGE VINDER, JVFR. § 4, FINDES VED, AT DER AFHOLDES STØDKONKURRENCE MELLEM FINALEDELTAGERNE EFTER § 6, HVOREFTER VINDEREN HERAF MODTAGER PRISEN UNDER APPLAUS.

§ 6:     STØDKONKURRENCE FORETAGES VED, AT DER FORETAGES STØD MED PRISTROFÆET PÅ EGENVALGT STØDBRIK (SORT, RØD ELLER GRØN) FRA NORMAL STØDLINIE MOD DEN MODSATTE BANDE MED DET MÅL, AT STØDBRIKKEN SKAL LANDE PÅ DEN OPRINDELIGE STØDLINIE. DEN FINALEDELTAGER, DER OPNÅR DEN NÆRMESTE BELIGGENHED AF SIN EGEN STØDBRIK I FORHOLD TIL STØDLINIEN, HAR VUNDET FINALEN. I DET USANDSYNLIGE TILFÆLDE, AT DER ER LIGHED MELLEM TO ELLER FLERE FINALERUNDEDELTAGERE, ER DER OMSTØD MELLEM DISSE.

§ 7:   DER STARTES, SOM VI PLEJER, D.V.S. DEN FINALEDELTAGER, DER HAR NÆSTHØJEST RANG, STØDER FØRST I FINALERUNDEN. ØVRIGE FINALE DELTAGERE STØDER EFTER RANG (MED DEN HØJESTE RANG FØRST)      

§ 8:     VINDEREN AF AFTENENS PRIS HAR RET OG PLIGT TIL AT OPBEVARE  BLÆRERØVS-PENUS INDTIL NÆSTKOMMENDE SPILLEAFTEN OG AT ANVENDE DENNE PÅ SPILLEAFTENEN.

§ 9:     OVERHOLDES § 8 IKKE, BEHANDLES OVERTRÆDELSE PÅ SAMME MÅDE SOM VED UDEBLIVELSE FRA EN SPILLEAFTEN.

§ 10:     ÅRETS SAMLEDE VINDER ER DEN, DER HAR VUNDET PRISEN FLEST GANGE I LØBET AF  SÆSONEN.

§ 11:      ÅRETS SAMLEDE VINDER KÅRES VED SÆSONENS SIDSTE SPILLEAFTEN MED STÅENDE APPLAUS ELLER ANDEN HÆDERFULD GESTUS, SOM AF BESTYRELSEN FINDES PASSENDE TIL LEJLIGHEDEN.

§ 12:     EFTER KÅRINGEN KAN VINDEREN I HELE DEN KOMMENDE SÆSON TITULERES SOM

”VINDER AF LOBI’s VANDRENDE BLÆRERØVS-PENUS”, ELLER BLOT SOM ”BLÆRERØVEN”.

SÅLEDES VEDTAGET 2009, DEN 24. APRIL:______________________________________________ 

                                                                 (dirigent ved generalforsamlingen)