L O B I ©

(Lands Organisationen Bob International)

Herunder reviderede vedtægter, færdigbehandlet

og vedtaget Skælskør den 11. december 2002

§ 1.  Formålet med LOBI er, at beskæftige unge mænd, der er fyldt fyrre år med

indtagelse af  traditionelle  egnsretter samt bobspil og anden aktivitet i relation

til bob. Det tilsigtes, at der afholdes et møde pr.  kvartal, dog med hovedvægt på vinterhalvåret.

§ 2.  Æresmedlemmer har 2 stk. stemmer pr. medlem.

§ 3.  Bestyrelsen og øvrige medlemmer har 1 stk. stemme pr. medlem.

§ 4.  Der kan ikke udnævnes Æresmedlemmer før udgangen år 2000.

§ 5.  Kontingent udgør helårligt den til enhver tid gældende porto for alm. brev

        (nuværende kr. 4,50) som erlægges forud.

        Dog kan der ekstraordinært opkræves penge til løbende udgifter.

§ 6.  Administrationsudgifter deles mellem menige medlemmer incl. bestyrelsen.

§ 7.  Hvis foreningen ophører skal de likvide midler og eventuel fast ejendom

        omsættes i øl og en rotur til Agersø.

§ 8 . Optagelse af nye medlemmer: Nye medlemmer kan optages i efterfølgende

kvartal ved godkendelse af  min. 2 Æresmedlemmer som dog forud for optagelsesbehandlingen, skal have modtaget detaljerede  oplysninger om ansøgerens liv og levned frem til dato. Lægeattest skal påvise mindst

        en sygdom.

§ 9.  Der hæftes solidarisk dog med et maksimum på op til et års kontingent.

§10.  Almindelige medlemmer samt bestyrelse kan ved simpelt flertal ekskluderes.

§11.  Mulighed for deltagelse i bobspillet kan gives til almindelige medlemmer samt

        bestyrelsen ved simpelt flertal mellem Æresmedlemmer.

§12.  Der spilles i hold med to personer pr. hold.

§13.  Holdsammensætning foregår i henhold til spillereglerne.

§14.  Tabt spil koster pr. taber et års kontingent og erlægges ved stævnets afslutning

        til kassen.

§15.  Tab af det sidste spil koster to års kontingent pr. taber og erlægges straks til

        kassen.

§16.  Der spilles max. 10 spil, dog højest 90 minutter pr. aften.

Skælskør, den 11. december 2002